เตรียมเฮ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ยันขึ้นค่าแรงตามนโยบาย

ที่พรรคก้าวไกล วันที่ (23 พ.ค. 66) นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการทำงานของพรรคก้าวไกล ซึ่งอยู่ในกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลว่า ถึงแม้ภาคธุรกิจ และตลาดทุน อาจกังวลกับความล่าช้าในการรับรองผลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และท่าทีของ ส.ว. แต่ตนและพรรคก้าวไกล เริ่มทำงานทันทีด้วยการเดินสายพูดคุยกับประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โดยวันนี้ช่วงเช้า ตนและคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลของพรรคก้าวไกล ได้ร่วมประชุมหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในหลายประเด็น และหลังจากนี้จะเดินสายพบกับกลุ่มอื่นๆ ต่อไป เช่น ตัวแทน SMEs, แรงงาน, ธุรกิจท่องเที่ยว, เกษตรกร, นักเรียนนักศึกษา, เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น

นาย พิธา กล่าวต่อว่า ในการพูดคุยกับสภาอุตสาหกรรมฯ ประเด็นเรื่องค่าแรงเป็นเพียงหนึ่งในหัวข้อที่หยิบมาพูดคุยกัน โดยสภาอุตสาหกรรมฯ เห็นตรงกับพรรคก้าวไกลว่า เราจำเป็นต้องมองภาพระยะยาวไปที่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นหลัก

ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาหลายด้านไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการต้นทุนพลังงาน การยกระดับทักษะแรงงาน การช่วยเหลือส่งเสริม SME การพัฒนาอย่างยั่งยืน การปรับปรุงกฎระเบียบลดใบอนุญาต ตลอดจนการจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม หัวข้อทั้งหมดนี้ ตนและสภาอุตสาหกรรมฯ เห็นตรงกันว่าต้องออกแบบให้ครบวงจรและประสานงานข้ามกระทรวงให้ได้ ซึ่ง พรรคก้าวไกลยืนยันว่ามีเจตจำนงทางการเมืองในการแก้ปัญหาทั้งหมดนี้

นาย พิธา ยืนยันว่า พรรคก้าวไกลเห็นความจำเป็นในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และในรัฐบาลใหม่จะมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามที่หาเสียงไว้อย่างแน่นอน โดยจะนำค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ และการเติบโตทางเศรษฐกิจมาพิจารณา พร้อมกันนี้ต้องมีแพ็คเกจนโยบายเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อ SME

โดยยืนยันว่าหัวใจสำคัญในระยะยาวคือการปรับระบบค่าแรงขั้นต่ำขึ้นทุกปีโดยอัตโนมัติ ตามร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ที่จะนำเสนอโดย พรรคก้าวไกล เชื่อมั่นว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอย่างเป็นระบบจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งคนทำงานที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และฝั่งผู้ประกอบการจะสามารถควบคุมต้นทุนของตัวเองได้

การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนจะมีแน่นอน และเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นที่มีนโยบายค่าแรงจะเห็นด้วย โดย พรรคก้าวไกลเคยเสนอว่าค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรม สอดคล้องกับผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 450 บาทต่อวัน

หลังจากนี้เราจะเดินหน้ารับฟังความเห็นจากคนทุกกลุ่มอย่างรอบคอบ เพื่อหาข้อสรุปและนโยบายสนับสนุนการปรับตัวที่เหมาะสม” นาย พิธา กล่าว