ด่วน เคาะแล้ว ครม.เศรษฐา ไฟเขียว เริ่ม 20 ก.ย.นี้

13 กย 66 ที่ทำเนียบรัฐบาล ในการประชุม ครม. ที่มี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เป็นประธานการประชุม หลังแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นในคืนที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติ ลดราคาน้ำมันดีเซลด้วยการลดภาษีสรรพสามิต

ขณะที่น้ำมันเบนซินปรับลดด้วยวิธีการลดค่าการตลาด ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 2.45-5.57 บาท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม.ได้พิจารณางบประมาณสำหรับอุดหนุนเด็กแรกเกิด 0-6 ปี เดือนละ 600 บาท ของกระทรวง พม.

– การพักหนี้เกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็ก ระยะเวลา 3 ปี

– เปลี่ยนการจ่ายเงินข้าราชการจากเดือนละ 1 รอบ เป็นเดือนละ 2 รอบ โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดของมาตรการอีกครั้ง

โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

เนื่องจากยังต้องต้องมีการแก้ไขระบบหลายอย่าง เชื่อว่ามาตรการนี้จะบรรเทาทุกข์ให้ข้าราชการชั้นผู้น้อย จะได้ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน

– ลดค่าไฟฟ้า 4.10 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง จากเดิมที่ราคา 4.45 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง โดยเริ่มรอบบิลกันยายนนี้ เป็นต้นไป

– ลดราคาน้ำมันดีเซลให้ต่ำกว่า 30 บาทต่อลิตร โดยคาดว่าจะเริ่มต้นได้วันที่ 20 กันยายนนี้

ส่วนเบนซินที่ประชุมวันนี้มีการพูดคุยกัน แต่จะหารือในรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งต้องพิจารณาถึงกลุ่มผู้เดือดร้อน คาดว่าจะมีมาตรการออกมาในภายหลัง