จากสำนักพระราชวัง แถลงการณ์เรื่อง ในหลวง พระราชินี วันนี้

43

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา ๑๑.๕๙ น. วันที่ ๑๖ ธันวาคม สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงติด CV-๑๙ ฉบับที่ ๒ ความว่า

ตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติด CV-๑๙ จากการถวายการตรวจคัดกรองตามวาระปกติ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากถวายการรักษาด้วยพระโอสถพระอาการโดยรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เป็นปกติผลการตรวจ antigen test kit (ATK) เป็นลบ คณะแพทย์จึงลงความเห็นว่าทั้งสองพระองค์ทรงหายแล้ว และทรงสามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ตามปกติ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕