“หมอยง” เผยผ่านเฟสบุ๊ก คนที่ฉีด cv-19 3เข็มแล้ว ต้องรีบเช็กด่วน

เรียกว่ากลับมาในความสนใจกันอีกครั้ง เมื่อ นพ.ยง ภู่วรวรรณ ได้โพสต์ข้อความ ผ่านเฟสบุ๊คที่ชื่อว่า Yong Poovorawan เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ของcv-19 โดยระบุว่า..

” cv-19 ควรฉีดวัคซีนกระตุ้นหรือไม่ หรือจะรอวัคซีนตัวใหม่ การแพร่ของ cv-19 เป็นไปตามฤดูกาล ในรอบของปี ในระลอกนี้ การแพร่จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา และจะขึ้นสูงสุดหลังปีใหม่หรือเดือนมกราคม และจะไปเริ่มลดลงตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป จนเหลือน้อยมากในเดือนมีนาคม และจะไปขึ้นแพร่รอบใหม่ของปีในฤดูฝนหรือเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน

ขณะนี้การแพร่อยู่ในขาขึ้น ตามทิศทางของฤดูกาล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นภูมิต้านทานให้สูงขึ้น ในขณะนี้ แทนที่จะรอไปถึงเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ขาลงวัคซีนในบ้านเรา ถึงแม้จะเป็นสายพันธุ์เดิม การกระตุ้นในระดับเซลล์เพื่อลดความรุนแรง

วัคซีนตามสายพันธุ์ ถึงแม้จะมีการเพิ่มขึ้นมา จะป้องกันการติด เพราะเป็นแอนติบอดี หรือ B cell และเมื่อภูมิขึ้นมาแล้วก็ลดลง และเมื่อลดลงถึงระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไร ก็เกิดการติดได้ จึงไม่มีวัคซีนเทพในการป้องกันการติด

การลดความรุนแรงจึงขึ้นอยู่กับจำนวนเข็มที่ฉีด มากกว่าชนิดของวัคซีนที่ฉีด แน่นอนการให้วัคซีนแต่ละครั้งควรมีระยะเวลาห่างกัน โดยทั่วไปในเข็มกระตุ้นยิ่งห่างยิ่งดี แต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าห่างเกินไป จะเกิดการติดเสียก่อน

Yong Poovorawan

ดังนั้น จึงอยากให้ทุกคนได้อย่างน้อย 3 เข็ม และถ้าจะฉีดเข็มที่ 4 ก็ควรห่างไป 4-6 เดือน และถ้าได้ 4 เข็มแล้ว มานานมาก เช่นเกิน 6 เดือนไปแล้ว จะให้เข็มที่ 5 ก็ไม่ว่ากัน เพราะเมื่อนานแล้วภูมิคุ้มกันก็จะลดลงไปเป็นจำนวนมาก การกระตุ้นก็เป็นการเพิ่มภูมิต้านทานทั้งแอนติบอดีและระดับเซลล์ “

Yong Poovorawan

Yong Poovorawan