พรุ่งนี้เจอทั้งฝนทั้งหนาว เตรียมรับมือ

105

วันที่ 5 ถึง 11 ธันวาคม 2565

ในช่วงวันที่ 5 ถึง 7 ธันวาคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ในระดับบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรง และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง โดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส

ในช่วงวันที่ 8 ถึง 11 ธันวาคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ในระดับบนยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง โดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางและลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดช่วง

ในขณะที่ในช่วงวันที่ 8 ถึง 11 ธ.ค. 65 หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่างและช่องแคบมะละกา ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรในช่วงวันที่ 9 ถึง 11 ธ.ค. 65

ข้อควรระวัง : ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยตลอดช่วง สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ออกประกาศ 05 ธันวาคม 2565 11:00 น. คาดหมายอากาศรายภาค วันที่ 5 – 11 ธันวาคม 2565

ภาคเหนือ : ในช่วงวันที่ 6 11 ธ.ค. 65 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 16 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 34 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 – 14 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ในช่วงวันที่ 5 6 7 ธ.ค. 65 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาคในวันที่ 5 ธ.ค. 65 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 15 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 – 14 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 8 11 ธ.ค. 65 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 17 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12 – 16 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง : ในช่วงวันที่ 6 7 ธ.ค. 65 อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 33 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 8 11 ธ.ค. 65 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 34 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก : ในช่วงวันที่ 6 7 ธ.ค. 65 อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 8 11 ธ.ค. 65 เมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 80 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่ 6 – 8 ธ.ค. 65 ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 9 – 11 ธ.ค. 65 ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 20 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 33 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 5 ธ.ค. 65 ในช่วงวันที่ 6 11 ธ.ค. 65 ลมตะวันออก ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 33 องศาเซลเซียส

กรุงเทพและปริมณฑล : ในช่วงวันที่ 6 7 ธ.ค. 65 อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 33 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 8 11 ธ.ค. 65 เมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 34 องศาเซลเซียส