ไปต่อไม่ไหว บริษัทดังชลบุรี ประกาศหยุดกิจการ สู้สุดกำลังแล้ว

17 พฤศจิกายน 2566 รายงานโดยเพจข่าวสารชลบุรี-ระยอง โพสต์รูปภาพประกาศหยุดกิจการของบริษัทแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี พร้อมข้อความระบุว่า ประกาศหยุดกิจการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เนื่องด้วยทางผู้บริหาร บริษัท ทีเอ็มทีโมลด์ เทคโนโลยี จำกัด ประชุมกับพนักงานในวันที่ 30 ตุลาคม2566 ว่าไม่สามารถหาออเดอร์ในการผลิตในแต่ละ เดือนได้ จึงทำให้พนักงานไม่มีงานทำและบริษัทไม่มีรายได้จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจการ ต่อไปได้

ทางโรงงานจึงขอประกาศหยุดกิจการเริ่มวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ส่วนค่าชดเชยจะขี้แจงให้พนักงานแต่ละคนได้ทราบหลัง วันที่15 พฤศจิกายน 2566