ด่วน อย.เรียกคืน ยาลดความดัน 42 รุ่น หลังเจอการปนเปื้อน สารก่อมะเร็ง

133

มีรายงานจากที่ต่างประเทศ มีการเรียกคืนยาลดความดัน หรือยารักษาโรคความดันโลหิตสูง เออร์บีซาแทน (Irbesartan) จากบริษัทผู้ผลิต เนื่องจากพบการปนเปื้อนสารที่อาจก่อมะเร็งเอแซดบีที ในวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา ทำให้ทาง อย. ต้องเรียกเก็บคืนยาลดความดันโลหิต 42 รุ่น ที่พบว่าอาจปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการเปิดเผยว่า อย. ได้เร่งให้ผู้ผลิต ตรวจสอบและเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบที่ไม่มีการปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง ควบคู่ไปกับการตรวจสอบ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาที่จำหน่ายในท้องตลาด

โดย อย. เก็บตัวอย่างวัตถุดิบทุกแหล่ง ที่นำมาใช้ในการผลิตยา ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อพบว่า มีวัตถุดิบบางรุ่นที่พบปนเปื้อนสารที่อาจก่อมะเร็งเกินเกณฑ์สากลที่ยอมรับได้ ทาง อย. จึงสั่งให้ผู้ได้รับอนุญาตผลิต เรียกเก็บคืนยาสำเร็จรูป ที่ใช้วัตถุดิบที่พบการปนเปื้อน

และมีการแจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยาไปยังโรงพยาบาล คลินิก และร้านยาทั่วประเทศ ควบคู่กับการประสานให้ผู้รับอนุญาต ผลิตชดเชยเปลี่ยนยารุ่นการผลิตอื่นที่ปลอดภัยต่อไป

สำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาเออบีซาแทน เพื่อรักษาโรคความดันโลหิตสูง ไม่ควรหยุดยาทันที เนื่องจากยารักษาโรคความดันโลหิตสูง เป็นยาที่จำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่อง จึงอยากขอให้มีการตรวจสอบยาที่ใช้อยู่ หากพบว่าเป็นรุ่นการผลิตที่เรียกเก็บคืน ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ทั้งนี้ขอเน้นย้ำว่า ผู้ป่วยยังคงสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ยาเออบีซาแทนยี่ห้อเดิม ในรุ่นการผลิตอื่นที่ไม่มีการปนเปื้อนได้

ทั้งนี้การปนเปื้อนของสารที่อาจก่อมะเร็งดังกล่าว พบเพียงเฉพาะบางรุ่นการผลิตในผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปที่เรียกคืนเท่านั้น โดยรายการยาที่เรียกเก็บคืน สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารแนบท้าย