วันนี้อากาศร้อนจัด ร้อนสุดทะลุ 53 องศา เตือน 5 จังหวัด ระวังลมแดด

144

รายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ (29 เมษายน 2566) คาดการณ์ค่าดัชนีความร้อน วันที่ 29-30 เม.ย.66 โดยวันที่ 29 เม.ย. นี้ ในพื้นที่หลายจังหวัดมีค่าดัชนีความร้อนที่อยู่ในระดับที่ถือว่าอันตราย ระวังลมแดด

คาดการณ์ค่าดัชนีความร้อนวันที่ 29 เม.ย. 66

เพชรบูรณ์ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 41.2 องศาเซลเซียส

โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 40.4 องศาเซลเซียส

บางนา กทม. ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 44.7 องศาเซลเซียส

ชลบุรี ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 49.7 องศาเซลเซียส

พังงา ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 53.1 องศาเซลเซียส

อนึ่ง ค่าดัชนีความร้อน คือ อุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ในขณะนั้นว่าอากาศร้อนเป็นอย่างไร หรือ อุณหภูมิที่ปรากฏขณะนั้นเป็นเช่นไร โดยการนำเอาค่าอุณหภูมิของอากาศที่ตรวจวัดได้จริง และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศมาทำการวิเคราะห์หาค่าที่เป็นตัวแทนของอุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ในสภาวะอากาศขณะนั้น (ไม่ใช่อุณหภูมิที่เครื่องวัดหรือโทรศัพท์แสดง)