ร าคาทองวันนี้ 14 ธ.ค.65 ปรับ 3 ครั้งรวด

22

สำหรับร าคาทองคำประจำวันที่ (14 ธันวาคม 2565) เปิดตลาดเช้าวันพุธ ปรับขึ้น 200 บาท เปรียบเทียบกับร าคาปิดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยทองรูปพรรณข ายออกบ าทละ 30,150 บ ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา 09.29 น.

ล่าสุดเมื่อเวลา 11.21 น. ร าคาทองมีปรับครั้งที่ 3 โดยปรับลงอีก 50 บ าท

ข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

สรุปร าคาทองคำ วันที่ (14 ธันวาคม 2565)

ร าคาทองคำแท่ง

รับซื้อ บ าทละ 29,550 บ

ข ายออก บ าทละ 29,650 บ

ร าคาทองรูปพรรณ

รับซื้อ บ าทละ 29,016.24 บ

ข ายออก บ าทละ 30,150 บ

สำหรับใครที่อยากซื้อขาย ร าคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ควรเช็กร าคาที่ร้านทองอีกครั้ง