พรุ่งนี้ถล่มหนัก ฝนฉ่ำยาวทั้งอาทิตย์

วันที่ 19 ถึง 20 พฤศจิกายน 2565 ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แต่ยังคงมี ฝนตกหนัก เกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค

ส่วนในช่วงวันที่ 21 ถึง 25 พฤศจิกายน 2565 หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนผ่านบริเวณปลายแหลมญวน อ่าวไทยตอนบน เข้าสู่แนวร่องมรสุมที่เลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยสูง 2 -3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนคลื่มลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคเหนือ ตอนบนของภาคอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าตลอดช่วง

ในช่วงวันที่ 19 ถึง 21 พฤศจิกายน 2565 มี ฝนตกหนัก ร้อยละ 10 20 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 20 ถึง 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 36 องศาเซลเซียส

ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 – 15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 15 กม./ชม.

ในช่วงวันที่ 22 ถึง 25 พฤศจิกายน 2565 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 18 ถึง 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 34 องศาเซลเซียส

ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 ถึง 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนของภาคอากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้าตลอดช่วง

ในช่วงวันที่ 19 ถึง 21 พฤศจิกายน 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ถึง 30 ของพื้นที่

ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 ถึง 20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 22 ถึง 25 พฤศจิกายน 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ถึง 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 19 ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 ถึง 35 องศาเซลเซียส

ยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-18 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 25 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 19 ถึง 21 พฤศจิกายน 2565 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ถึง 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 22 ถึง 25 พฤศจิกายน 2565 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 ถึง 35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 19 ถึง 20 พฤศจิกายน 65 มี ฝนตกหนัก ร้อยละ 10 ถึง 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 21 ถึง 25 พฤศจิกายน 2565 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ถึง 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 ถึง 35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 19 ถึง 20พฤศจิกายน 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ถึง 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ในช่วงวันที่ 21 ถึง 25 พฤศจิกายน 2565 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ถึง 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมแปรปรวน ความเร็ว 20 – 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 ถึง 34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 19 ถึง 20 พฤศจิกายน 2565 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ถึง 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 21 ถึง 25 พฤศจิกายน 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ถึง 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่ จังหวัด ภูเก็ต ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่ จังหวัดกระบี่ ลงไป ลมตะวันตก ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 ถึง 34 องศาเซลเซียส

กรุงเทพและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 19 ถึง 20 พฤศจิกายน 2565 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ถึง 60 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 ถึง 20 กม./ชม.

ในช่วงวันที่ 21 ถึง 25 พฤศจิกายน 2565 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ถึง 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 ถึง 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 ถึง 35 องศาเซลเซียส