กองสลากฯ แจ้งหยุดช่วงเอเปค ขึ้นเงินวันไหนเช็กเลย

รอก่อน ยังขึ้นเงินไม่ได้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งผ่านเพจ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้โพสต์แจ้งวันหยุดทำการ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการในกรณีพิเศษช่วงการประชุมเอเปค 2022

และเมื่อรวมทั้งเมื่อนับรวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ทำให้ผู้ถูกรางวัล งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ไปขึ้นเงินรางวัลได้ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-15.00 น. (บริการต่อเนื่องไม่หยุดพักกลางวัน)

ทั้งนี้ ผู้ถูกรางวัลยังสามารถขึ้นเงินได้ที่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เช่นเดียวกับซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ยังสามารถขึ้นรางวัลผ่านแอปพลิเคชันได้ตามปกติ

ยกเว้นรางวัลที่ 1 ซึ่งต้องติดต่อเพียงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โทรศัพท์ 0 2528 9999