มาแน่ เปิดพื้นที่สีเหลือง 18 จังหวัด รับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก

47
มาแน่ เปิดพื้นที่สีเหลือง 18 จังหวัด รับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก ประจำวันที่ 25 กฎกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสีเหลืองดังนี้

พื้นที่สีเหลือง

ตาก,สุโขทัย,พิษณุโลก,พิจิตร,กำแพงเพชร,นครสวรรค์,กาญจนบุรี,อุทัยธานี,สุราษฎร์ธานี,กระบี่,นครศรีธรรมราช,ตรัง,พังงา,สตูล,สงขลา,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส